Kreativni ambasadori i ambasadorke

Promocija kreativnih ambasadora i ambasadorki Srbije je prva aktivnost u okviru platforme Srbija stvara – Serbia Creates koju je Savet za kreativne industrije inicirao.

Ova aktivnost se odvija u više faza i ne podrazumeva definitivnu listu učesnika i učesnica. Ona  obuhvata pojedince koji su profesionalno aktivni građani i građanke Srbije i koji su prepoznati kao vrhunski stručnjaci u svojoj oblasti, kako unutar tako i izvan granica Srbije.

Takođe,  obuhvata i sve proizvode kompanija, događaje, festivale, institucije, organizacije i druge inicijative, koji imaju vidljivu međunarodnu prepoznatljivost.

Zajedničko za sve njih je da njihova delatnost potpada pod ekonomiju zasnovanu na znanju i/ili kroz svoju delatnost ostvaruju značajni uticaj na pozicioniranje Srbije kao destinacije za međunarodnu saradnju i povezivanje, umetničko i inovativno stvaralaštvo, investicije i turizam .

Posteri sa fotografijama kreativnih ambasadora i ambasadorki biće postavljeni u diplomatskim predstavništvima Srbije u svetu, kao i na sajtu Srbija stvara – Serbia Creates.

Platforma takođe prihvata preporuke za novodolazeće pojedince, organizacije i kompanije, koji imaju potencijal i jasno definisane ciljeve koji su u skladu sa vrednostima platforme.

Kreativni ambasadori su: Stefan Milenković, Miloš Biković, Slobodan Trkulja, Isidora Žebeljandagger (1967-2020.), Ašhen Ataljanc, Vladan Vuletić, Ana Popović, Godrana Vunjak Novaković, Tijana Kojić, Ivana Bašić, Sofija Stefanović, Mirjana Karanović, Uroš Petrović, Nenad Vasilić, Stefan Kapičić, Noredus, Miroslav Đorđević, Vlatko Vedral, Branko Lukić, Teslagram, Institut Biosens, MAiKA bend, 3Lateral, Eipix Entertainment, Sofija Petrović, Ivana Vujić, Strawberry Energy, Petar Strugar, Raša Bukvić, Aleksandra Kovač, Viktor Kiš, Aleksandar Sedlar, Aleksandar Nikolić, Jelena Gavrilović, Ivana Vasić, VR ALL Art, Sanja Kerkez, Sofija Knežević... Ovo je lista koja se stalno proširuje.

Savet i tim predsednice Vlade za kreativne industrije zahvalni su svima koji su prihvatili da budu uključeni u ovu incijativu i zajedničkim snagama razvijaju Srbiju kao kreativnu destinaciju i menjaju njen imidž u svetu.