Srbija stvara

Nacionalna platforma Srbija Stvara je krovno, međuresorno telo zaduženo za međunarodnu promociju Srbije kroz izvozni potencijal iz oblasti kreativnih industrija, inovacija i ekonomije zasnovane na znanju. 

Platforma Srbija stvara deluje kao nacionalni brend moderne Srbije – kojim se Srbija ujednačeno i koordinisano predstavlja na međunarodnoj sceni kao zemlja kreativnih, inovativnih i talentovanih ljudi.

Vodeći se ubeđenjem da sve počinje jednom kreativnom idejom i talentovanim pojedincem, platforma Srbija stvara kreira nacionalni brend moderne Srbije oslanjajući se prvenstveno na međunarodno prepoznate, talentovane i izuzetne pojedince, koji inspirišu svojim dostignućima, inovacijama, kreativnim idejama. 
Kroz koncept Srbija stvara ističe se važnost kreativnih industrija, nauke i ekonomije zasnovane na znanju, pruža se podrška umetnicima i stvaraocima da izlaze na međunarodnu scenu i afirmišu se najviše savremene vrednosti – kreativnost, inovativnost, autentičnost, znanje i talent.

Nacionalna platforma Srbija stvara deo je šire inicijative predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić da u neposrednoj saradnji sa umetnicima, naučnicima i inovatorima, kao i kreativnim sektorom uopšte, inicira mere za izmenu pravno-poslovnog i društvenog okruženja u Srbiji u cilju podrške razvoja oblasti inovacija i kreativnih industrija, kao i njihovo međunarodno predstavljanje.