Kreativne industrije

Kreativne industrije su značajan sektor u srpskoj ekonomiji sa udelom između 3,4% i 7,1% u BDP-u, u zavisnosti da li se uzima uža ili šira definicija kreativnih industrija.

Kreativne industrije u Srbiji brže rastu od ostatka privrede, pa je tako BDV – bruto dodata vrednost - ovog sektora porasla za 16,4% u periodu od 2014. do 2016. godine, što je veći rast od svih ostalih sektora srpske privrede u tom periodu.

Sektor kreativnih industrija čini preko 30.000 registrovanih preduzeća, uglavnom malih, srednjih i mikro preduzeća, koja zapošljavaju 100.000 radnika, od kojih je skoro 70% starosti između 25 i 44 godine. Skoro polovina ove radne snage je fakultetski obrazovana.

Predsednica Vlade RS Ana Brnabić je sektor kreativnih industrija odredila kao prioritetni za ovu Vladu u 2018. godini.

Više o doprinosu kreativnih industrija, možete saznati u analizi Svetske banke klikom ovde.